COTECH kan være med helt fra du står med en idé, til dit færdige produkt eller projekt er leveret med alt dokumentation.

Vi kan være din udviklingspartner, og være med fra start til slut – eller blive koblet på Ad Hoc – valget er helt dit!

Ingen opgaver er for besværlige og ingen opgaver er for små!

Vi kan være behjælpelige med at CE-mærke din maskine / konstruktion, og alt produktionsdokumentation samt teknisk dossier er vi i stand til at udarbejde.

Det er dit valg hvor meget du ønsker vi skal medvirke til – vi kan være behjælpelige med at få konstrueret og tegnet dit koncept – vi kan hjælpe med produktionen af det, og vi kan udarbejde CE-mærkning.

Kontakt os for at høre hvad vi kan hjælpe dig med – vi kan varetage en del af din opgave / projekt eller den fulde pakke – du bestemmer graden af COTECHs involvering!