Hos COTECH kan vi udarbejde CE-mærkning og manualer til din maskine eller konstruktion.

Vores ingeniører har mange års erfaring med risikovurderinger og afledt CE-mærkning.

På baggrund af CE-mærkningen kan vi udarbejde manualer, og helt generelt kan vi udarbejde alt fra de indledende tegninger ud fra dit projektoplæg, til komplet dokumentation indeholdende produktionsgrundlag, og alt afledt dokumentation for at CE-mærke det endelige anlæg / maskine.

Vi frembringer gerne din dokumentation, upåagtet af om du selv har konstrueret og fremstillet maskinen / anlægget, og vi er gerne behjælpelige med at få produceret det du ønsker.

COTECH kan medvirke til fremstilling af prototyper, og afledt produktion – vi medvirker til de opgaver der giver mening og værdi for dig!