COTECH er certificeret til at dimensionere / beregne og udarbejde produktionsgrundlag til bygningsstål. Vi er auditeret og certificeret efter EN 1090-2, så beregninger og produktionsdokumentation kan udarbejdes efter EUROCODES.

Vi er certificeret til at udarbejde dokumentation op til udførelsesklasse 3, som også benævnes Execution Class 3 eller EXC3 / EX3.

Vi tilbyder at udarbejde alt den nødvendige dokumentation for at dit bygningsstål kan CE-mærkes.

Udover at levere dokumentationen, kan vi sikre fremstilling af leverancen så du er sikret den helt rigtige CE-mærkning af bygningsstålet. Vi har adgang til produktion af bygningsstålet i flere forskellige materialer, herunder sort stål, rustfrit stål og aluminium.

Skal du bruge en speciel trappe, en unik altan, eller alverdens andre former for bygningskomponenter til din nybygning eller om- eller tilbygning så kan vi hjælpe fra A-Z!

COTECH kan sikre dig at slutproduktet bliver CE-mærket så alle gældende regler overholdes!
Husk de gældende krav om CE-mærkning af bygningsstål der er implementeret pr. 1. juli 2014!

Kort fortalt kan COTECH varetage opgaven, fra en ide er født, til du får leveret det godkendte og CE-mærkede bygningsstål. Alle facetter af en bygningsståls leverance kan udføres – du bestemmer helt selv hvor meget COTECH skal være involveret!

EN-1090-2-EXC3 Dimensionering